impact


שימו לב!
ההרשמה למלגת IMPACT לשנת הלימודים תשע"ז הסתיימה.
בהצלחה לכל המועמדים!

 

ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) מצדיעים לכם על שירותכם
ומעניקים לכם מלגת לימודים מלאה!
Facebook
זו השנה ה-14, שבה תוכנית !IMPACT של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ממשיכה את תמיכת הארגון בחיילים גם לאחר שירותם הצבאי.
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב פועל למען רווחת חיילי צה"ל ומשפחותיהם באמצעות תוכניות חינוכיות, חברתיות, כלכליות, ותרבותיות והקמת מבני רווחה. הארגון שואף לחזק את הקשר בין קהילות אמריקה לחיילי וחיילות צה"ל ולמדינת ישראל.

 


כנס מלגאים חדשים תשע"ו – אוקטובר 2015

impact
מבזקון חדשות

לכל המלגאים והבוגרים והיקרים שלנו!

בנות צוות !IMPACT רוצות לאחל לכם המון הצלחה בשנת הלימודים הקרובה! 

בשל הביקוש הרב נפתחות 2 סדנאות עץ הדעת נוספות:

סדנה ראשונה כללית 30.11 :
https://goo.gl/forms/XHUviQrThgb5NWg83

סדנה שניה עבור מהנדסים הכוללת מרצה אורח מן התחום

06.12 סטודנטים להנדסה:
https://goo.gl/forms/w2GFGk69Mv6G11cP2

Developed By SwapCom Ltd
עברית | English