impact


שימו לב!
ההרשמה למלגת IMPACT לשנת הלימודים תשע"ז הסתיימה.
בהצלחה לכל המועמדים!

 

ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) מצדיעים לכם על שירותכם
ומעניקים לכם מלגת לימודים מלאה!
Facebook
זו השנה ה-14, שבה תוכנית !IMPACT של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ממשיכה את תמיכת הארגון בחיילים גם לאחר שירותם הצבאי.
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב פועל למען רווחת חיילי צה"ל ומשפחותיהם באמצעות תוכניות חינוכיות, חברתיות, כלכליות, ותרבותיות והקמת מבני רווחה. הארגון שואף לחזק את הקשר בין קהילות אמריקה לחיילי וחיילות צה"ל ולמדינת ישראל.

 


כנס מלגאים חדשים תשע"ו – אוקטובר 2015

impact
מבזקון חדשות

לכל המלגאים והבוגרים והיקרים שלנו!

בנות צוות !IMPACT רוצות לאחל לכם שנה טובה ומתוקה מדבש. 

מאחלות לכם שנה של משמעות, של הישגים עם הרבה !IMPACT.

שנה של שמחות ורק בשורות טובות!

 

 

Developed By SwapCom Ltd
עברית | English